Everyday Nurse

Everyday Nurse er et virtuel reality læringsredskab til sygeplejestuderende.

 

Everyday Nurse simulerer en aftenvagt på en medicinsk afdeling, hvor den sygeplejestuderende som eneste sygeplejerske men i samarbejde med en social og sundhedsassistent kan træne at have ansvar for sygeplejen til 11 patienter.

 

Everyday Nurse henvender sig primært til sygeplejestuderende i den sidste del af uddannelsen (tæt på overgangen til arbejdslivet), hvor der er forventninger om, at den kommende sygeplejerske kan tage ansvar for sygeplejen til en større gruppe af patienter fx på aftenvagt.

 

Everyday Nurse giver mulighed for, at sygeplejestuderende kan træne:

 • overblik over et større antal patienter og deres behov for sygepleje
 • prioritering af deres sygeplejefaglige indsats i forhold til de forskellige patienters (måske samtidige) behov
 • disponering af deres samlede indsats og dermed tid mellem
  • fastlagte og forudsigelige aktiviteter som fx medicinrunde
  • delvis forudsigelige aktiviteter som fx blodsukkerkontrol hos patient med ustabile blodsukkerværdier
  • akutte/uforudsete sygeplejeopgaver som fx pludselig temperaturstigning og kulderystelser hos patient

 

Everyday Nurse er først og fremmest tænkt som et kollektivt refleksionsværktøj, hvor de studerende får mulighed for i fællesskab at drøfte begrundelserne for:

 • valg (og fravalg) af sygeplejehandlinger i de enkelte situationer med patienterne på afsnittet
 • de forskellige valgs betydning for den samlede sygeplejefaglige indsats i vagten

 

Everyday Nurse kan anvendes på forskellige måder som forberedelse til såvel gruppeorganiseret som holdbaseret undervisning. De gennemførte vagtforløb kan ses på optagelser af VR-spillet, hvilket giver mulighed for at fremdrage udvalgte dele til nærmere drøftelse (se konkrete forslag til undervisningstilrettelæggelse på pjecen ”Everyday Nurse”).

 

Everyday Nurse kan anvendes frit på alle udbudssteder for VIA Sygeplejerskeuddannelsen.