Manual

[afsnit under udvikling]

Introduktion:
I dette spil indtager du som spiller rollen som en sygeplejerske på en afdeling[?]. Du har en række faste opgaver [link] som skal udføres i løbet af din vagt, med faste tidsangivelser.
Derudover
Bevægelse:
HMD og Controllers følger dine naturlige bevægelser, og afhængig af hvordan Vive er konfigureret kan du som spiller også frit bevæge dig rundt rent fysisk.
Men da spillet foregår i et helt hospitalsafnit er der brug for en alternativ måde at bevære sig fra rum til rum.
Derfor kan du som spiller ”teleportere” en kort distance. Det gøres ved at trykke på knap [HT] og holde den nede. Så længe knappen holdes nede vises en linje som vist i illustration [TELEPORT].
Mens knappen holdes nede kan controlleren bevæges, og man kan vha. linjen ”sigte” efter en ny position, og hvis du er tilfreds med positionen slippes knappes.
De to ikoner viser hhv. hvor man kan og ikke kan teleportere. Hvis der vises ikon [GRØN FOD] er postionen tilladt, og du vil blive placeret på denne position når du slipper knappen. Hvis der vises [RØD FOD] er positionen ikke tilladt, og du vil forblive på din nuværende position hvis du slipper knappen.

Interaktion:
I løbet af spillet vil du skulle interagere med både personer og objekter.
Al interaktion foregår med knap [HTRIG] og højre controller.
Alle personer og objekter vil have en halv-gennemsigtig ”bobble” [BOBBLE] og en forklarende taleboble ovenover [TALEBOB].
For at kunne interagere med personer og objekter skal du være i nærheden af dem. Når du er tæt nok på til at kunne interagere dukker en markør op som kan ses i illsutration [INTERAKTION]. Ved hjælp af controlleren kan du ”sigte” med markøren. Når du sigter på en bobble skifter bobblen farve fra hvid til grøn [SKIFTBOB]. Hvis du trykker på knappen [HTRIG] når bobblen er grøn åbnes en liste af muligheder.
På samme måde kan du vælge at interagere med en af mulighederne.
Alle muligheder har en farve et sted mellem grøn og rød. Jo mere grøn en mulighed er, jo hurtigere er den at udføre. Jo rødere, desto mere tid vil den tage.
For at udføre en handling sigtes der med controlleren, og når du trykker på knappen vil en rød bar begynde at tælle op i toppen af knappen så længe knappen holdes nede[FIG RØD BAR]. Når baren er helt fyld ud er handlingen udført.
Hvert sekund der bruges på at holde knappen nede mens en handling udføres svarer til 1 minut i spillet. Eksempelvis tager det 1 sekund at udføre handlingen ”Ophæld medicin”. For hver gang denne handling udføres bevæger tiden sig i spillet altså 1 minut frem.